Mazovia Dance Festival

Logo dla  międzynarodowego  festiwalu (turnieju) tańca.